ماهواره های سنجش از دور

ماهواره های سنجش از دور

در این مقاله بخش های مختلف یک ماهواره ، انواع مدارهای گردشی ماهوراه ها ، ماهواره های پر کاربرد سنجش از دور نظیر ماهواره هاي سري لندست ، ماهواره های سری اسپات ،ماهواره هاي آی آر اس (IRS) ، ماهواره آيكونوس (IKONOS) ، سنجنده مادیس (MODIS) ، سنجنده استر (ASTER) ، ماهواره کوییک برد (Quick Bird) و کاربرد باندهای تصویربرداری ماهواره های سنجش از دور بحث می شود .

اجزای تشکیل دهنده ماهواره های سنجش از دور

ماهواره ها از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که در ادامه به برخی از مهم ترین این اجزا اشاره می شود .

 • محموله (Payload) :

شامل همه سنجنده ها برای اندازه گیری و ثبت انرژی الکترومغناطیسی که توسط ماهواره حمل می شود .

 • سکو (Platform) :

نگه دارنده و کنترل کننده محموله بوده و میتواند بالن ، پرنده بدون سرنشین ، هواپیما یا ماهواره باشد .

 • ایستگاه زمینی (Ground Station) :

که از آن برای دریافت اطلاعات ماهواره و کنترل وضعیت ماهواره استفاده می شود .

 • وسیله پرتاب (Lunch vehicle ) :

که از آن برای پرتاب ماهواره و در مدار قرار گرفتن آن استفاده می گردد .

اجزا تشکیل دهنده ماهواره های سنجش از دور

مدارهای گردشی ماهواره ها

 ماهواره ها بر اساس ماموریت خود از مدارهای گردشی متفاوتی استفاده می کنند .

 • مدارهای زمین مرجع (Geo-Stationary)

مدارهایی در ارتفاع های بالا که ماهواره های موجود در این مدارها دارای زمان تناوبی معادل چرخش زمین هستند و از این منظر زمین مرجع نامیده شده و نسبت به یک نقطه زمینی مشخص ، ثابت در نظر گرفته می شوند . این نوع ماهواره ها به دلیل ارتفاع بالا ، قدرت تفکیک پایین اما پوشش سراسری دارند به نحوی که ماهواره های این مدار بر نیمی از کره زمین مسلط هستند . ماهواره های جوی و ارتباطی معمولا از این مدارها استفاده می کنند .

 • مدارهاي زمين آهنگ (Geo-Synchronous)

مدارهاي هستند كه زمان تناوب آنها ضريبي از چرخش زمين به دور خود است . بنابراين مسيري تكراري دارند و تنها تصاویر یک مسیر زمینی خاص را تهیه می نمایند .

 • مدارهاي خورشيد آهنگ (Sun- Synchronous)

ماهواره هاي فعال در مدارهای خورشید آهنگ که هزمان با خورشيد حركت كرده ، هميشه در يك زمان محلي ثابت از نصف النهار محل عبور مي كند . مدار ماهواره هاي خورشيد آهنگ قطبي يا نزديك به قطب هستند . ارتفاع این مدارها معمولاً بين ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ كيلومتر از سطح زمين است . ماهواره های سنجش از دوری برای تهیه اطلاعات از همه نقاط زمین باید از این مدارها استفاده نمایند .

انواع مدار ماهواره های سنجش از دور

معرفی انواع ماهواره های سنجش از دور

در این مقاله درمورد ماهواره ها و سنجنده های شاخص ان که در سنجش از دور بیشتر مورد استفاده هستند بحث خواهد شد .

 • ماهواره هاي سنجش از دور سري لندست (Landsat)

این ماهواره های سنجش از دور توسط  سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي امريكا (NASA) طراحی و ساخته شد و اولین ماهواره از این سری در سال ۱۹۷۲ میلادی در مدار قرار گرفت . ماهواره های لندست ۱ ،۲ ،۳ (Landsat 1 , Landsat 2 , Landsat 3) از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۳ در مداری خورشید آهنگ با میل مداری ۹۹ درجه  و ارتفاع حدود ۹۲۰ کیلومتر فعال بودند . پوشش زمینی  در هر نوار به عرض ۱۸۵ کیلومتر و برداشت کامل کره زمین مدت ۱۸ روز زمان نیاز داشته است . سنجنده مورد استفاده در این سری از ماهواره های لندست سنجنده MSS) Multi Spectral Scanner) بوده است . این سنجنده دارای قدرت تفکیک مکانی ۷۹*۷۹ متر و برداشت داده ها در ۴ باند شامل دو باند در ناحیه مرئی (سبز و قرمز) و دو باند در ناحیه مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک می باشد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری در ماهواره سنجش از دور لندست ۳  (Landsat 3) سنجنده MSS

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۵-۰ .۶ سبز ۷۹ ۱۸۵*۱۸۵
۲ ۰ .۶-۰ .۷ قرمز ۷۹ ۱۸۵*۱۸۵
۳ ۰ .۷-۰ .۸ مادون قرمز نزدیک ۷۹ ۱۸۵*۱۸۵
۴ ۰ .۸-۱ .۱ مادون قرمز نزدیک ۷۹ ۱۸۵*۱۸۵
ماهواره سنجش از دور لندست 3

در نسل بعد از ماهواره های سنجش از دور لندست که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ با نام لندست ۴ و لندست ۵ (Landsat 4 , Landsat 5) در مدار قرار گرفت علاوه بر سنجنده MSS از سنجنده پیشرفته تری به نام TM) Thematic Mapper) استفاده گردید . این سنجنده دارای ۷ باند تصویر برداری شامل سه باند مرئی (آبی ، سبز ، قرمز) ، یک باند مادون قرمز نزدیک ، دو باند مادون قرمز میانی و یک باند در بخش حرارتی است . قدرت تفکیک مکانی در همه باند ها به جز باند حرارتی ۳۰ متر و در باند حرارتی ۱۲۰ متر می باشد . ماهواره لندست ۴ و ۵ در مدار با ارتفاع ۷۰۵ کیلومتر قرار داده شدند و در طول ۱۶ روز پوشش سراسری برای کره زمین ایجاد می نمودند .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری  سنجنده TM در ماهواره سنجش از دور لندست ۵

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبي ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶۰ سبز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۳ ۰ .۶۳ -۰ .۶۹ قرمز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۴ ۰ .۷۶-۰ .۹۰ مادون قرمز نزدیک ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۵ ۱ .۵۵ -۱ .۷۵ مادون قرمز میانی ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۶ ۱۰ .۴-۱۲ .۵۰ مادون قرمز حرارتی ۱۲۰ ۱۸۵*۱۸۵
۷ ۲ .۰۸-۲ .۳۵ مادون قرمز میانی ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
ماهواره سنجش از دور لندست 5

ماهواره سنجش از دور لندست ۶ (Landsat 6) در سال ۱۹۹۳ پرتاب شد که ماموریت آن ناموفق بود و در حین انتقال به مدار ارتباط با ماهواره قطع شد . پس از آن ماهواره لندست ۷ (Landsat 7) در سال ۱۹۹۹ پرتاب شد و تا کنون در حال بهره برداری است . در این ماهواره از سنجنده ETM+) Enhanced Thematic Mapper) استفاده گردید . به این سنجنده یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک زمینی ۱۵ متر افزوده شد . همچنین قدرت تفکیک باند حرارتی از ۱۲۰ متر به ۶۰ متر بهبود یافت . ارتفاع پرواز ماهواره لندست ۷ در حدود ۷۰۵ متر و در ۱۶ روز پوشش زمینی ایجاد می نماید .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده ETM در ماهواره سنجش از دور لندست ۷

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۱ آبي ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶۰ سبز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۳ ۰ .۶۳ -۰ .۶۹ قرمز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۴ ۰ .۷۶-۰ .۹۰ مادون قرمز نزدیک ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۵ ۱ .۵۵ -۱ .۷۵ مادون قرمز میانی ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۶ ۱۰ .۴-۱۲ .۵۰ مادون قرمز حرارتی ۶۰ ۱۸۵*۱۸۵
۷ ۲ .۰۸-۲ .۳۵ مادون قرمز میانی ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۸ ۰ .۵۲ -۰ .۹۰ پانكروماتيك ۱۵

۱۸۵*۱۸۵

ماهواره سنجش از دور لندست ۸ (LANDSAT 8)  یا LDCM

این ماهواره در سال ۲۰۱۳ پرتاب شد و در مداری با ارتفاع ۷۰۵ کیلومتر قرار گرفت . در این ماهواره دو سنجنده به نام های OLI) Operational Land Imager) برای تصویر برداری در ناحیه مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز طول موج کوتاه و TIRS) Thermal Infrared Sensor) برای تصویر برداری در ناحیه حرارتی ، استفاده گردیده است . قدرت تفکیک مکانی این ماهواره در باند پانکروماتیک ۱۵ متر و دارای ۱۱ باند تصویر برداری است که نسبت به ماهواره های پیشین سری لندست بهبود قابل توجه یافته است .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده ETM در ماهواره سنجش از دور لندست ۸

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۵–۰ .۶۸ Panchromatic ۱۵ ۱۸۵*۱۸۵
۲ ۰ .۴۳–۰ .۴۵ Coastal ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۳ ۰ .۴۵-۰ .۵۱ آبي ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۴ ۰ .۵۲-۰ .۶۰ سبز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۵ ۰ .۶۳-۰ .۶۸ قرمز ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۶ ۰ .۸۴-۰ .۸۸ مادون قرمز نزدیک ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۷ ۱ .۳۶–۱ .۳۹ Cirrus ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۸ ۱ .۵۶-۱ .۵۶ مادون قرمز میانی ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۹ ۲ .۱–۲ .۳ مادون قرمز طول موج کوتاه ۳۰ ۱۸۵*۱۸۵
۱۰ ۱۰ .۳۰–۱۱ .۳۰ مادون قرمز حرارتی ۱۰۰ ۱۸۵*۱۸۵
۱۱ ۱۱ .۵–۱۲ .۵۰ مادون قرمز حرارتی ۱۰۰

۱۸۵*۱۸۵

ماهواره سنجش از دور لندست 8
 • ماهواره های سنجش از دور سری اسپات (SPOT)

سری ماهواره های سنجش از دور اسپات در کشور فرانسه ساخته شد و در سال ۱۹۸۶ اولین سری از این ماهواره در مدار قرار گرفت . هدف اولیه ساخت ماهواره های اسپات بهبود رزولشن مکانی نسبت به ماهواره های سری لندست بود . همچنین این ماهواره قادر است به صورت مایل تصاویر زوج استریو را فراهم نماید . ماهوراره های اسپات در مداری قطبی در ارتفاع ۸۳۲ کیلومتر و زاویه میل مداری ۹۸ .۰۷ درجه قرار گرفته و در مدت ۲۶ روز پوشش کامل از سطح زمین را ایجاد می نماید . عرض نوار تصویر برداری در ماهواره اسپات ۶۰ کیلومتر و این ماهواره قابلیت دید غیر مایل تا ۲۷ درجه را دارد . سری ماهواره های اسپات دارای سنجنده های HRV ، HRVIR و Vegetation می باشد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده HRV در ماهواره سنجش از دور اسپات ۱ ،۲ ،۳ (SPOT 1 , SPOT 2 , SPOT 3)

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۵-۰ .۵۹ سبز ۲۰ ۶۰*۶۰
۲ ۰ .۶۱-۰ .۶۸ قرمز ۲۰ ۶۰*۶۰
۳ ۰ .۷۹-۰ .۸۹ مادون قرمز نزدیک ۲۰ ۶۰*۶۰
۴ ۰ .۵۱-۰ .۷۳ پانکروماتیک ۱۰ ۶۰*۶۰

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده HRVIR در ماهواره سنجش از دور اسپات ۴ ،۵ (SPOT 4 , SPOT 5)

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۵-۰ .۵۹ سبز ۲۰ ۶۰*۶۰
۲ ۰ .۶۱-۰ .۶۸ قرمز ۲۰ ۶۰*۶۰
۳ ۰ .۷۹-۰ .۸۹ مادون قرمز نزدیک ۲۰ ۶۰*۶۰
۴ ۱ .۵۸-۱ .۷۵ مادون قرمز طول موج کوتاه ۲۰ ۶۰*۶۰
۵ ۰ .۶۱-۰ .۶۸ پانکروماتیک ۱۰ ۶۰*۶۰

در ماهواره اسپات ۵ قدرت تفکیک مکانی در باند پانکروماتیک به ۲ .۵ متر و در حالت چند طیفی به ۱۰ متر بهبود یافته است . در ماهواره  اسپات ۴ و ۵ سنجنده دیگری نیز به نام Vegetation نیز وجود دارد که از اطلاعات این سنجنده برای بررسی پوشش گیاهی استفاده می شود .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده Vegetation در ماهواره سنجش از دور اسپات  ۴ ،۵ (SPOT 4 , SPOT 5)

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۳-۰ .۴۷ آبی ۱۰۰۰
۲ ۰ .۶۱-۰ .۶۸ قرمز ۱۰۰۰
۳ ۰ .۷۸-۰ .۸۹ مادون قرمز نزدیک ۱۰۰۰
۴ ۱ .۵۸-۱ .۷۵ مادون قرمز طول موج کوتاه ۱۰۰۰
سری ماهواره های سنجش از دور اسپات 1 تا 5

در ماهواره اسپات ۶ و اسپات ۷ که به ترتیب در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در مدار قرار داده شدند . قدرت تفکیک مکانی این ماهواره ها در باند پانکروماتیک به ۱ .۵ متر و در حالت چند طیفی به ۸ متر بهبود یافته است .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری در ماهواره سنجش از دور اسپات ۶ ،۷ (SPOT 6 , SPOT 7)

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) ابعاد پوشش زمینی (کیلومتر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبی ۸ ۶۰*۶۰
۲ ۰ .۵۳-۰ .۵۹ سبز ۸ ۶۰*۶۰
۳ ۰ .۶۲-۰ .۶۹ قرمز ۸ ۶۰*۶۰
۴ ۰ .۷۶-۰ .۸۹ مادون قرمز نزدیک ۸ ۶۰*۶۰
۵ ۰ .۴۵-۰ .۷۴ پانکروماتیک ۱ .۵ ۶۰*۶۰
ماهواره سنجش از دور اسپات 6 و 7
 • ماهواره هاي سنجش از دور آی آر اس (IRS)

سری ماهواره های IRS متعلق به نیروی هوایی هندوستان کار خود را با پرتاب ماهواره های IRS-1A و IRS-1B در سال های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۱ آغاز نمود . در این نسل ماهواره های IRS  دارای سنجنده های MSS , LISS-I , LISS-II بودند که LISS-I دارای پوشش طیفی در چهار باند با قدرت تفکیک زمینی ۷۲ متر در IRS-1A و LISSII با قدرت تفکیک زمینی ۳۶ متر در IRS-1B استفاده شدند . IRS-1C  و IRS-1D نسل بعدی از این سری ماهواره ها هستند که در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ در ارتفاع مداری ۸۱۷ کیلومتر با دوره بازگشت ۲۵ روز قرار داده شدند و در انها از سنجنده های PAN و LISS-III  و WIFS استفاده گردید . قدرت تفکیک زمینی در این سنجنده های بهبود چشم گیری نسبت به سنجنده های سری پیشین از ماهواره IRS داشتند . ماهوراره IRS-1C تا سال ۲۰۰۷ و ماهواره IRS-1D تا سال ۲۰۱۲ فعال بوده اند .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده های  PAN , LISS-3 , WiFS در ماهواره های سنجش از دور IRS-1C و IRS-1D

سنجنده طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) عرض برداشت زمینی (کیلومتر)
PAN ۰ .۵-۰ .۷۵ پانکروماتیک ۶ ۷۰
LISS-3 , VNIR ۰ .۵۲-۰ .۵۹
۰ .۶۲-۰ .۶۸
۰ .۷۷-۰ .۸۶
سبز

قرمز

مادون قرمز نزدیک

۲۳ .۵ ۱۴۲
LISS-3 , SWIR ۱ .۵۵-۱ .۷۵ مادون قرمز طول موج کوتاه ۷۰ .۵ ۱۴۸
WiFS ۰ .۶۲-۰ .۶۸
۰ .۷۷-۰ .۸۶
قرمز

مادون قرمز نزدیک

۱۸۸ ۷۴۰
ماهواره سنجش از دور IRS-1C/1D

هم اکنون نسل دیگری از ماهواره های IRS با نام IRS-P5) Cartosat-1) و IRS-P6) ResourceSat-1) در حال بهره برداری هستند . ماهواره IRS-P5 در سال ۲۰۰۵ درمداری با ارتفاع ۶۱۸ کیلومتر قرار گرفت و دارای دو سنجنده پانکروماتیک با توان تفکیک ۲ .۵ متر برای تصویر برداری به صورت مایل و تهیه تصاویر استریو می باشد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده های  PAN-Fore , PAN-Aft در ماهواره سنجش از دور IRS-P5

سنجنده طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی زاویه میل دید جانبی قدرت تفکیک مکانی (متر) عرض برداشت زمینی (کیلومتر)
PAN-F ۰ .۵-۰ .۸۵ پانکروماتیک +۲۶º ۲ .۵ ۲۹ .۴
PAN-A ۰ .۵-۰ .۸۵ پانکروماتیک -۵º ۲ .۲ ۲۶ .۲

ماهواره IRS-P6) ResourceSat-1) در سال ۲۰۰۳ در مدار با ارتفاع ۸۲۱ کیلومتر و زاویه میل مداری ۹۸ .۷ درجه با دوره بازدید مجدد ۲۴ روز در مدار قرار گرفتند . سنجنده های این ماهواره AWiFS , LISS-3 , LISS-4 می باشند . این ماهواره دارای ایجاد قابلیت دید جانبی با زاویه میل ۲۶ درجه و همچنین ایجاد دید برجسته است .
ماهواره ResourceSat-2 و ResourceSat-2A در پی ادامه ماموریت ماهواره های ResourceSat به ترتیب در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت . ویژگی های این دو ماهواره مشابه سری پیشین ResourceSat-1 بوده است اما در این ماهواره ها عرض برداشت زمینی برای LISS-4 به ۷۰ کیلومتر بهبود یافته است . هر ماهواره از سری ResourceSat برای کارکرد عملیاتی ۵ سال در نظر گرفته شده است . در ادامه این سری ماهواره ، ماهواره های Resourcesat 3 , Resourcesat 3A , Resourcesat 3B , ResourceSat-3S , ResourceSat-3SA با سنسورهای متفاوت و جدید (ALISS-3 , ATCOR , MX , PAN) برای پرتاب در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده اند که در حال برنامه ریزی هستند .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده های  AWiFS , LISS-3 , LISS-4 در ماهواره سنجش از دور IRS-P6

سنجنده طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) عرض برداشت زمینی (کیلومتر)
LISS-3 ۰ .۵۲-۰ .۵۹

۰ .۶۲-۰ .۶۸

۰ .۷۷-۰ .۸۶

۱ .۵۵-۱ .۷۰

سبز

قرمز

مادون قرمز نزدیک

مادون قرمز طول موج کوتاه

۲۳ .۵ ۱۴۱
LISS-4 ۰ .۵۲-۰ .۵۹
۰ .۶۲-۰ .۶۸
۰ .۷۷-۰ .۸۶
سبز

قرمز

مادون قرمز نزدیک

۵ .۸ ۲۳ .۹
AWiFS ۰ .۵۲-۰ .۵۹
۰ .۶۲-۰ .۶۸
۰ .۷۷-۰ .۸۶۱ .۵۵-۱ .۷۰
سبز

قرمز

مادون قرمز نزدیک

مادون قرمز طول موج کوتاه

۵۶ ۷۴۰

در ادامه ماموریت ماهواره های Cartosat ماهواره IRS-P7) Cartosat-2) در سال ۲۰۰۷ در مداری با ارتفاع ۶۳۰ کیلومتر قرار داده شد . این ماهوراه دارای یک سنجنده پانکروماتیک در ناحیه ۴ .۵-۸ .۵ میکرومتر با قدرت تفکیک مکانی ۸۰ سانتی متر و قابلیت برداشت با دید جانبی است . ماهوراه IRS-P8) Cartosat-2A) نیز با خصوصیات مشابه IRS-P7 در سال ۲۰۰۸ اما با قدرت تفکیک زمانی بالاتر به جهت ارائه خدمات به سازمان های دولتی و نظامی هندوستان راه اندازی گردید .

 • ماهواره سنجش از دور آيكونوس (IKONOS)

ماهواره آیکونوس اولین ماهواره تجاری سنجش از دوری با قدرت تفکیک مکانی بالا است که شروع به فعالیت نموده است . ماهواره IKONOS-1 که در سال ۱۹۹۹ پرتاب شد به دلیل مشکلات فنی در مدار قرار نگرفت . در همان سال ماهواره IKONOS-2 طراحی و ساخته شد و پس از پرتاب موفقیت آمیز در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع ۶۸۱ کیلومتر قرار گرفت . قدرت تفکیک مکانی این سنجنده در حالت نادیر برای باند پانکروماتیک ۱ متر و برای باند چند طیفی ۴ متر می باشد . سنجنده این ماهواره می تواند به هر طرف دوران نموده و تصویر برداری انجام دهد . این قابلیت امکان سنجش آنی هر نقطه از سطح زمین را در اختیار قرار می دهد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری سنجنده ماهواره سنجش از دور IKONOS-2

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبی ۴
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶ سبز ۴
۳ ۰ .۶۲-۰ .۶۹ قرمز ۴
۴ ۰ .۷۶-۰ .۹۰ مادون قرمز نزدیک ۴
۵ ۰ .۴۵-۰ .۹۰ پانکروماتیک ۱
ماهواره سنجش از دور IKONOS
 • ماهواره سنجش از دور ترا (TERRA)

این ماهواره در سال ۱۹۹۹ توسط آمریکا ، کانادا و ژاپن در مداری با ارتفاع ۷۰۵ کیلومتر قرار گرفت . این ماهواره سنجنده های نام آشنایی از جمله MODIS , MOPITT , CERES , ASTER , MISR را با خود حمل می نماید .

 • سنجنده مادیس (MODIS)

این سنجنده دارای ۳۶ باند طیفی از طول موج ۰ .۴ میکرون تا ۱۴ .۴ میکرون می باشد . قدرت تفکیک مکانی این سنجنده برای ۲ باند ۲۵۰ متر ، برای ۵ باند ۵۰۰ متر و برای ۲۹ باند ۱ کیلومتر است . تصاویر این سنجنده با عرض پوشش ۲۳۳۰ کیلومتر در طی ۱ تا ۲ روز کل کره زمین را پوشش می دهد .  همچنین اهداف این سنجنده مطالعات پوشش زمینی ، پوشش ابرها ، دمای سطحی زمین ، مطالعات مربوط به جو و اتمسفر می باشد .

 • سنجنده استر (ASTER)

این سنجنده درای ۱۴ باند تصویر برداری در طول موج های مادون قرمز نزديك ، كوتاه و حرارتي با قدرت تفکیک مکانی از ۱۵ تا ۹۰ متر می باشد . همچنین این سنجنده توانایی تصویر برداری به صورت مایل جهت اخذ تصاویر استریو و تهیه مدل رقومی ارتفاعی را نیز در باند های مرئی و مادون قرمز نزدیک دارا می باشد . تصاویر این سنجنده با پوشش زمینی ۶۰ کیلومتر در طی ۱۶ روز پوشش سراسری از کره زمین در اختیار قرار می دهد . کاربردهای این سنجنده در سنجش از دور تهیه نقشه های کاربری اراضی ، محاسبه درجه حرارت زمین ، تهیه نقشه های پوشش گیاهی ، آشکار سازی تغییرات ناشی از مخاطرات طبیعی ، تهیه مدل های رقومی ارتفاعی و . . . می باشد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور ASTER

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۵۲-۰ .۶۰ سبز ۱۵
۲ ۰ .۶۳-۰ .۶۹ قرمز
۳  (نادیر) ۰ .۷۶-۰ .۸۶ مادون قرمز نزدیک
۳ (دید عقب) ۰ .۷۶-۰ .۸۶ مادون قرمز نزدیک
۴ ۱ .۶۰۰-۱ .۷۰۰ مادون قرمز طول موج کوتاه ۳۰
۵ ۲ .۱۴۵-۲ .۱۸۵
۶ ۲ .۱۸۵-۲ .۲۲۵
۷ ۲ .۲۳۵-۲ .۲۸۵
۸ ۲ .۲۹۵-۲ .۳۶۵
۹ ۲ .۳۶۰-۲ .۴۳۰
۱۰ ۸ .۱۲۵-۸ .۴۷۵ حرارتی ۹۰
۱۱ ۸ .۴۷۵-۸ .۸۲۵
۱۲ ۸ .۹۲۵-۹ .۲۷۵
۱۳ ۱۰ .۲۵-۱۰ .۹۵
۱۴ ۱۰ .۹۵-۱۱ .۶۵
ماهواره بر سنجش از دوری terra
 • ماهواره سنجش از دور کوییک برد (Quick Bird)

این ماهواره توسط شرکت Digital Globe طراحی و ساخته شد و در سال ۲۰۰۰ ماهواره QuickBird-1 درمدار قرار داده شد که به دلیل شکست ماموریت آن ماهوراه QuickBird-2 در سال ۲۰۰۱ در مدار با ارتفاع ۴۵۰ کیلومتر و زاویه میل مداری ۹۷ .۲ درجه قرار گرفت . این ماهواره یکی از ماهواره های با توان تفکیک بالا (۰ .۶ متر) است که پوشش زمینی هر تصویر آن ۱۶ کیلومتر می باشد . از کاربردهای این ماهواره تهیه نقشه های بزرگ مقیاس ، مطالعات منابع زمین ، مطالعات زیست محیطی و . . . . را می توان نام برد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره QuickBird

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبی ۲ .۴
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶ سبز ۲ .۴
۳ ۰ .۶۲-۰ .۶۹ قرمز ۲ .۴
۴ ۰ .۷۶-۰ .۹۰ مادون قرمز نزدیک ۲ .۴
۵ ۰ .۴۵-۰ .۹۰ پانکروماتیک ۰ .۶
ماهواره سنجش از دوری QuickBird

یک نمونه تصویر اخذ شده توسط این ماهواره

یک نمونه تصویر ماهواره سنجش از دوری QuickBird
 • سری ماهواره سنجش از دور وردویو (WorldView)

ماموریت سری ماهواره های WorldView  با پرتاب ماهواره WorldView -1 در سال ۲۰۰۷ توسط شرکت Digital Globe در مداری با ارتفاع ۴۹۶ کیلومتر آغاز شد . این سری از ماهواره ها با سیستم های تصویر برداری بسیار دقیق و دارای توان تفکیک مکانی بالا در حد ۵۰ سانتی متر طراحی و ساخته شدند . همچنین  سری ماهواره های WorldView قابلیت تصویر برداری به صورت استریو در یک باند پانکروماتیک و چند باند طیفی را نیز دارد . این ماهواره ها به دلیل برخورداری از توان تفکیک مکانی بالا در تهیه و به روز رسانی نقشه های با مقیاس ۳۰۰۰ و بالاتر ، ایجاد مدل های رقومی دقیق ، مطالعات شهری و روستایی و مطالعات زیست محیطی کاربرد دارد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور WorldView -1

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبی ۲ .۴
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶ سبز ۲ .۴
۳ ۰ .۶۲-۰ .۶۹ قرمز ۲ .۴
۴ ۰ .۷۶-۰ .۹۰ مادون قرمز نزدیک ۲ .۴
۵ ۰ .۴۵-۰ .۹۰ پانکروماتیک ۰ .۵

ماهواره  WorldView -2 در سال ۲۰۰۹  طراحی و در مداری با ارتفاع ۷۷۰ کیلومتر قرار داده شد . در طراحی ماهواره WorldView -2 چهار باند جدید برای انجام مطالعات دقیق تر زیست محیطی افزوده شد . باند های جدید شامل باند ساحلی (Coastal) جهت شناسایی کلروفیل و مطالعات مربوط به دریا ، باند Yellow جهت مطالعات دقیقتر در حوزه گیاهان ، باند Red Edge جهت مطالعات پوشش گیاهی و باند مادون قرمز نزدیک با در نظر گرفتن طول هایی از موج که اثرات جو روی آن کمتر است برای مطالعات دقیقتر پوشش گیاهی ، هستند .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره WorldView -2

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۰-۰ .۴۵ Coastal ۱ .۸
۲ ۰ .۴۵-۰ .۵۱ آبی ۱ .۸
۳ ۰ .۵۱-۰ .۵۸ سبز ۱ .۸
۴ ۰ .۵۸-۰ .۶۲ زرد ۱ .۸
۵ ۰ .۶۳-۰ .۶۹ قرمز ۱ .۸
۶ ۰ .۷۰-۰ .۷۴ Red edge ۱ .۸
۷ ۰ .۷۷-۰ .۸۹ NIR 1 ۱ .۸
۸ ۰ .۸۶-۱ .۰۴ NIR 2 ۱ .۸
۹ ۰ .۴۵-۰ .۸۰ پانکروماتیک ۰ .۴۶

در سال ۲۰۱۴ ماهواره WorldView-3 نیز در مداری با ارتفاع ۶۱۷ کیلومتر قرار گرفت . این ماهواره علاوه بر باندهای موجود در سری های گذشته WorldView ، هشت باند دیگر در ناحیه  طیفی مادون قرمز طول موج کوتاه (SWIR) و ۱۲ باند دیگر در تمام نواحی طول موج از مرئی تا حرارتی معروف به CAVIS) Clouds , Aerosols , Vapors , Ice , and Snow) برای افزایش قدرت تفکیک طیفی به حوزه عملیاتی خود افزود . در این سری از ماهواره های WorldView شاهد افزایش دقت تفکیک مکانی نیز هستیم . در این ماهواره دقت تفکیک مکانی برای باند پانکروماتیک به ۳۰ سانتی متر ، باند چند طیفی به ۱ .۲ متر ، باند مادون قرمز طول موج کوتاه ۳ .۷ متر و باند های CAVIS 30 متر می باشد . با این حساب ماهواره WorldView-3 دارای ۲۹ باند با توان تفکیک مکانی فوق العاده و توان تفکیک طیفی مورد نیاز در بسیاری از مطالعات سنجش از دور است .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره WorldView-3

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر) شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۰-۰ .۴۵ Coastal ۱ .۲۴ ۱۶ ۲ .۲۲–۲ .۲۹ SWIR-7 ۳ .۷
۲ ۰ .۴۵-۰ .۵۱ آبی ۱۷ ۲ .۲۸–۲ .۳۷ SWIR-8
۳ ۰ .۵۱-۰ .۵۸ سبز ۱۸ ۰ .۴۰–۰ .۴۲  Desert Clouds ۳۰
۴ ۰ .۵۸-۰ .۶۲ زرد ۱۹ ۰ .۴۵-۰ .۵۰ Aerosol-1
۵ ۰ .۶۳-۰ .۶۹ قرمز ۲۰ ۰ .۵۲–۰ .۵۸ سبز
۶ ۰ .۷۰-۰ .۷۴ Red edge ۲۱ ۰ .۶۳–۰ .۶۸ Aerosol-2
۷ ۰ .۷۷-۰ .۸۹ NIR 1 ۲۲ ۰ .۸۴–۰ .۸۸ Water-1
۸ ۰ .۸۶-۱ .۰۴ NIR 2 ۲۳ ۰ .۸۹–۰ .۹۲ Water-2
۹ ۰ .۴۵-۰ .۸۰ پانکروماتیک ۰ .۳۱ ۲۴ ۰ .۹۳–۰ .۹۶ Water-3
۱۰ ۱ .۱۸–۱ .۲۳ SWIR-1 ۳ .۷ ۲۵ ۱ .۲۲–۱ .۲۵ NDVI-SWIR
۱۱ ۱ .۵۴–۱ .۵۹ SWIR-2 ۲۶ ۱ .۳۶–۱ .۴۰ Cirrus
۱۲ ۱ .۶۳–۱ .۶۸ SWIR-3 ۲۷ ۱ .۶۲–۱ .۶۸ Snow
۱۳ ۱ .۷۰–۱ .۷۵ SWIR-4 ۲۸ ۲ .۱۰–۲ .۲۴ Aerosol-3
۱۴ ۲ .۱۳–۲ .۱۹  SWIR-5 ۲۹ ۰ .۴۰–۰ .۴۲  Desert Clouds
۱۵ ۲ .۱۷–۲ .۲۳ SWIR-6

ماهواره WorldView-4 نیز در سال ۲۰۱۶ طراحی و در مدار به ارتفاع ۶۱۷ کیلومتر قرار داده شد . ماهواره WorldView-4 از نظر تعداد و تفکیک باندهای تصویر برداری و همچنین قدرت تفکیک مکانی تفاوتی با ماهواره WorldView-3 ندارد اما از لحاظ فنی در این ماهواره توان تصویر برداری در حالت مایل در چندین زاویه مختلف افزوده شده است که این قابلیت سبب افزایش قدرت تفکیک زمانی ماهواره و تصویر برداری مجدد ماهواره از یک منطقه در فواصل زمانی بسیار کوتاه تر می گردد .

ماهواره WorldView 4
 • ماهواره سنجش از دور ژئوآی (GeoEye)

پرتاب سری ماهواره های GeoEye با پرتاب ماهواره GeoEye-1 در سال ۲۰۰۸ توسط شرکت GeoEye و قرار گرفتن آن در مداری در ارتفاع ۶۸۱ متر آغاز شد . ماهواره GeoEye-1 که پیشتر OrbView-5 نیز خوانده می شد دارای قدرت تفکیک مکانی ۴۰ سانتی متر در نادیر بوده و عرض پوشش تصویری آن ۱۵ .۳ کیلومتر می باشد .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور GeoEye-1

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۱ آبی ۱ .۶۵
۲ ۰ .۵۱-۰ .۵۸ سبز ۱ .۶۵
۳ ۰ .۶۵-۰ .۶۹ قرمز ۱ .۶۵
۴ ۰ .۷۸-۰ .۹۲ مادون قرمز نزدیک ۱ .۶۵
۵ ۰ .۴۵-۰ .۸۰ پانکروماتیک ۰ .۴۱

در سال ۲۰۱۳ با ادغام شرکت GeoEye  و WorldView پرتاب ماهواره GeoEye-2 با توان تفکیک ۳۰ سانتی متر برای سال ۲۰۱۶ برنامه ریزی شد . در سال ۲۰۱۴ طبق اعلام شرکت WorldView ماهواره GeoEye-2 به WorldView-4 تغییر نام داده شد و به این صورت سری ماهواره های GeoEye به پایان کار خود رسیدند .

 • ماهواره رپیدآی (RAPIDEYE)

سری ماهواره های RAPIDEYE شامل ۵ ماهواره به نام های TACHYS , MATI , CHOMA , CHOROS , TROCHIA می باشد که در سال ۲۰۰۸ توسط شرکت آلمانی  RAPIDEYE به طور همزمان به فضا پرتاب و در مدار با ارتفاع ۶۳۰ کیلومتر قرار گرفت . هر ۵ ماهواره دارای سنجنده های مولتی اسپکترال (MS) مشابه بوده و به طور همزمان در ۵ باند و در یک صفحه مداری در حال تصویر برداری هستند . توان تفکیک مکانی این سنجنده ۶ .۵ متر و عرض زمینی تصویر برداری سنجنده ۷۷ کیلومتر می باشد . کاربردهای این ماهواره در کشاورزی ، جنگلداری ، پایش محیط زیست ، پایش منابع انرژی و زیر زمینی و فعالیت های مرتبط با تهیه اطلاعات مکانی است .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور RAPIDEYE

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۴-۰ .۵۱ آبی ۶ .۵
۲ ۰ .۵۲-۰ .۵۹ سبز ۶ .۵
۳ ۰ .۶۳-۰ .۶۸ قرمز ۶ .۵
۴ ۰ .۶۹-۰ .۷۳ لبه قرمز ۶ .۵
۵ ۰ .۷۶-۰ .۸۵ مادون قرمز نزدیک ۶ .۵
سری ماهواره های RAPIDEYE

معرفی ماهواره های راداری

 • ماهواره سنجش از دور sentinel

سری ماهواره های sentinel با کاربردهای مختلف در علوم زمین توسط اتحادیه اروپا طراحی و ساخته شد و ماموریت خود را با ارسال اولین سری از این ماهواره با نام Sentinel-1 در سال ۲۰۱۴ آغاز نمود . Sentinel-1 یک ماهواره تصویر برداری راداری است که در باند C رادار و با تفکیک مکانی ۵ متر به منظور مطالعات زمین و اقیانوس شاسی تصویر برداری می کند . ماهواره های دوگانه Sentinel-1A و Sentinel-1B به ترتیب در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ در مدار قرار داده شدند .

ماهواره Sentinel-2A و Sentinel-2B دومین سری از ماهواره های Sentinel به ترتیب در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در مدار قرار داده شدند . این ماهواره با تصویر برداری در ۱۳ باند توسط سنجنده MSI در ناحیه مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز طول موج کوتاه و با تفکیک مکانی ۱۰ متر و با هدف پایش پوشش گیاهی و منابع زمین فعالیت می نماید .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور sentinel

شماره باند مرکز طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۳ Coastal aerosol ۶۰
۲ ۰ .۴۹ Blue ۱۰
۳ ۰ .۵۶ Green
۴ ۰ .۶۵ Red
۵ ۰ .۷۰ Vegetation Red Edge ۲۰
۶ ۰ .۷۴ Vegetation Red Edge
۷ ۰ .۷۸ Vegetation Red Edge
۸ ۰ .۸۴ NIR ۱۰
۹ ۰ .۸۶ Narrow NIR ۲۰
۱۰ ۰ .۹۴ Water vapour ۶۰
۱۱ ۱ .۳۷ SWIR – Cirrus ۶۰
۱۲ ۱ .۶۱ SWIR ۲۰
۱۳ ۲ .۱۹ SWIR ۲۰

ماهواره Sentinel-3A و Sentinel-3B در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ در مدار قرار گرفت . این ماهواره با تهیه کردن تصاویر مرئی با دقت مکانی بالا ، برداشت تصاویر رادار و داده های آلتیمتری گامی نوین در جهت مطالعات زمین و اقیانوس ها پیمود . کاربرد این ماهواره برداشت توپوگرافی سطح دریاها ، اندازه گیری دمای سطح زمین و دریا ها و مشاهده دقیق زمین و اقیانوس ها است .
این ماهواره دارای ۳ سنجنده نوری OLCI) Ocean and Land Color Instrument) برای مشاهده رنگ آب دریاها و زمین توسط سنسورهای نوری ، SLSTR) Sea and Land Surface Temperature Instrument) برای پایش دمای سطح آب و زمین با دقت بالا و SRAL) SAR Radar Altimeter) برای اندازه گیری توپوگرافی دریاها توسط تکنیک سار می باشد . ماهواره Sentinel-4 با کاربرد پایش ترکیبات اتمسفر ، ارزیابی کیفیت هوا و پایش گازها و آیروسل جو با تقکیک مکانی و زمانی بالا در دست طراحی است و در سال ۲۰۱۹ در مدار قرار خواهد گرفت . در این ماهواره از باند های فرابنفش ، قرمز و مادون قرمز استفاده خواهد شد .

ماهواره Sentinel-5 نیز با کاربرد پایش ترکیبات اتمسفر و ارزیابی آلودگی جو در دست طراحی است و در سال ۲۰۲۱ در مدار قرار خواهد گرفت . این ماهواره پارامترهای اتمسفری نظیر ازون ، دی اکسید نیتروژن ، دی اکسید سولفور ، منواکسید کربن ، متان ، فرمالدهید و ویژگی های آیروسل را اندازه گیری خواهد نمود . این ماهواره از باندهای فرابنفش ، مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز طول موج کوتاه استاده خواهد نمود .

ماهوراه Sentinel-5) Precursor/5p) در سال ۲۰۱۷ پرتاب گردیده است . این ماهواره با هدف پر کردن شکاف داده ها و جمع آوری داده های مود نیاز تا زمان راه اندازی ماهواره Sentinel-5 مور استفاده می باشد . این ماهواره از طول موج‌های ماورا بنفش ، مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز طول موج کوتاه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده می نماید . ماهواره Sentinel-6 نیز با هدف ارتفاع سنجی دقیق سطح جهانی دریاها و به طور عمده برای مطالعات اقیانوس شناسی و اقلیمی طراحی شده و در سال ۲۰۲۰ عملیاتی خواهد شد .

کاربرد ماهواره سنجش از دور چند طیفی Sentinel
 • ماهواره رادارست (RADARSAT)

این سری ماهواره توسط کانادا و به منظور تهیه اطلاعات دقیق از دریاها و پایش یخ ها طراحی و در مدار قرار گرفته است . ماهواره RADARSAT-1 که در سال ۲۰۱۳ در مدار قرار داده شد از سیستم SAR با طول موج ۵ .۶ سانتی متر در باند C برای تصویر برداری استفاده می کند و دارای ۷ حالت تصویر برداری با قدرت تفکیک های مختلف است . این ماهواره در مد تصویر برداری Fine درای بهترین قدرت تفکیک ۸ متر می باشد . ماهواره RADARSAT-2 نیز در سال ۲۰۰۷ در مدار قرار گرفت . این ماهواره با طول موج ۵ .۶ سانتی متر در باند C و به صورت پلاریزه در حالات مختلف تصویر برداری می نماید . این ماهواره دارای قدرت تفکیک ۳ متر می باشد .

ماهواره راداری RADARSAT
 • ماهواره سنجش از دور انوی ست (Envisat)

ماهواره Envisat-1 در سال ۲۰۰۲ طراحی و توسط آژانس فضایی اروپا در مداری با ارتفاع ۷۸۲ متر قرار داده شد . این ماهواره در ناحیه های مرئی ، مادون قرمز ، حرارتی و راداری تصویر برداری می نمود . قدرت تفکیک این ماهواره در باند های مختلف از ۳۰۰ متر تا ۱۲۰۰ متر متغیر بوده است .
این ماهواره دارای ۶ سنجنده با عناوین AATSR) Advanced Along Track Scanning Radiometer) برای اندازه گیری دمای سطح دریا در باند مرئی و مادون قرمز برای مطالعات اقلیم ، MERIS) MEdium Resolution Imaging Spectrometer) برای اندازه گیری بازتاب سطح زمین و اتمسفر در طول موج ۰ .۳ تا ۱ .۰۴ میکرومتر در ۱۵ باند طیفی ، RA-2) Radar Altimeter 2) برای اندازه گیری توپوگرافی دریا در باند KU و S راداری ، ASAR) Advanced Synthetic Aperture Radar) برای اندازه گیری جابجایی ارتفاعی نقاط با دقت میلیمتر که در باند C رادار فعال است ، می باشد .
این ماهواره پس از آن که ارتباط خود را با مرکز کنترل در سال ۲۰۱۲ از دست داد ، غیر عملیاتی شد و در سال ۲۰۱۴ آژانس فضایی اروپا سنجنده Sentinel-1 را تحت عنوان برنامه کوپرنیک جایگزین ماموریت Envisat نمود .

ماهواره Envisat
 • ماهواره های سنجش از دور آلوس ALOS) Advanced Land Observation Satellite)

سری ماهواره های ALOS توسط سازمان اكتشافات هوا و فضاي ژاپن برنامه ریزی و عملیاتی گردید . به این سری ماهواره Daichi که در زبان ژاپنی به معنای زمین است نیز گفته می شود . اولین سری از این ماهواره به نام ALOS-1) Daichi-1) در سال ۲۰۰۶ در مدار با ارتفاع ۶۹۰ کیلومتر و میل مداری ۹۸ .۲ درجه قرار گرفت .
این ماهواره دارای سه سنجنده PALSAR) Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar) برای تصویر برداری راداری در باند L با توان تفکیک ۱۰ تا ۱۰۰ متر ، PRISM) Panchromatic Remote Sensing Instrument of Stereo Mapping) برای ایجاد دید استریو از منطقه و اندازه گیری دقیق ارتفاع زمین با قدرت تفکیک مکانی ۲ .۵ متر ، AVNIR) Advanced Visible and Near Infrared Radiometer) برای تصویر برداری در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک در ۴ باند با قدرت تفکیک ۱۰ متر می باشد . این ماهواره پس از ۵ سال ارتباط خود را با ایستگاه زمینی از دست داد و غیر عملیاتی گردیده است .

مشخصات و کاربرد باند های تصویر برداری ماهواره سنجش از دور ALOS-1) Daichi-1)

شماره باند طول موج (میکرومتر) ناحیه طیفی قدرت تفکیک مکانی (متر)
۱ ۰ .۴۵-۰ .۵۲ آبی ۱۰
۲ ۰ .۵۲-۰ .۶ سبز ۱۰
۳ ۰ .۶۱-۰ .۶۹ قرمز ۱۰
۴ ۰ .۷۶-۰ .۸۹ مادون قرمز نزدیک ۱۰
۵ ۰ .۵۲-۰ .۷۷ پانکروماتیک ۲ .۵
۶ ۱ .۳ راداری ۱۰-۱۰۰

در ادامه ماموریت ماهواره های ALOS ماهواره ALOS-2) Daichi-2) در سال ۲۰۱۴ در مداری با ارتفاع ۶۲۸ متر قراد داده شد . در این ماهواره دوربین های ناحیه مرئی برای ساده سازی ساختار ماهواره و کاهش هزینه ها حذف گردید و تنها ماموریت آن رادار در نظر گرفته شد . اما سنسور دارای در این ماهواره ها بهبود قابل توجهی یافته و رزولشن آن به ۳ متر رسیده است . این ماهواره دارای

سنسور های PALSAR-2) Phased-Array L-band Synthetic Aperture Radar-2) و CIRC) Compact Infrared Camera) می باشد . همچنین ماهواره  ALOS-3) Daichi-3) با سنسوری به نام WISH) Wide-Swath and High-Resolution Optical Imager) با هدف تنها تصویر برداری اپتیکی با قدرت تفکیک مکانی بالا برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده است . ماهواره ALOS-4) Daichi-4) نیز با سنجنده بهبود یافته راداری PALSAR-3 تنها با هدف تصویر برداری راداری برنامه ریزی و در سال ۲۰۲۰ عملیاتی می گردد .

ماهواره ALOS
 • ماهواره های سنجش از دور نوآ (NOAA)

سری ماهواره های NOAA) National Oceanic and Atmospheric Administration) که تحت عنوان ماموریت POES) Polar Orbiting Environmental Satellites) نیز شناخته می شوند توسط سازمان ملی اقیانوس شناسی آمریکا در مدار قرار گرفتند . ماموریت این ماهواره ها از سال ۱۹۶۰ آغاز شده است و هم اکنون بسیاری از این ماهواره های غیر فعال شده اند . قدرت تفکیک زمینی این ماهواره ۱ .۱ کیلومتر و ارتفاع متوسط مداری ماهواره های NOAA حدود ۸۵۰ کیلومتر می باشد . هم اکنون از ۱۹ ماهواره سری NOAA تنها ماهواره های NOAA 15 , NOAA18 , NOAA19 , NOAA20 فعال هستند .
هدف از ارسال این ماهواره ها جمع آوری اطلاعات مربوط به اتمسفر ، پایش محیط زیست ، کاربردهای هواشناسی ، بررسی دمای سطحی و میزان رطوبت و مطالعات دریاها اشاره نمود . سنجنده تصویر برداری ماهواره NOAA سنجنده AVHRR می باشد که سری های نخست این سنجنده دارای ۴ باند تصویر برداری در ناحیه مرئی ، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی بودند که در ماهواره های NOAA15 به بعد در این سنجنده ۶ باند تعبیه شده و مادون قرمز میانی نیز به سایر باند ها افزوده شده است .

لیست ماهواره های سنجش از دور NOAA از ابتدا تا کنون

شماره باند نام ماهواره سال پرتاب
۱ NOAA-1 ۱۹۷۰
۲ NOAA-2 ۱۹۷۲
۳ NOAA-3 ۱۹۷۳
۴ NOAA-4 ۱۹۷۴
۵ NOAA-5 ۱۹۷۶
۶ NOAA-6 ۱۹۷۹
۷ NOAA-7 ۱۹۸۱
۸ NOAA-8 ۱۹۸۳
۹ NOAA-9 ۱۹۸۴
۱۰ NOAA-10 ۱۹۸۶
۱۱ NOAA-11 ۱۹۸۸
۱۲ NOAA-12 ۱۹۹۱
۱۳ NOAA-13 ۱۹۹۳
۱۴ NOAA-14 ۱۹۹۴
۱۵ NOAA-15 ۱۹۹۸
۱۶ NOAA-16 ۲۰۰۰
۱۷ NOAA-17 ۲۰۰۲
۱۸ NOAA-18 ۲۰۰۵
۱۹ NOAA-19 ۲۰۰۹
۲۰ NOAA-20 ۲۰۱۷

 

 • ماهواره های سنجش از دور GOES

سری ماهواره های GOES که دارای ۱۷ ماهواره می باشد نیز توسط NOAA طراحی و از سال ۱۹۷۵ با پرتاب GOES-1 به فضا ماموریت آن آغاز گردید . هم اکنون ماهواره های GOES-13 , GOES-15 , GEOS-17 فعال هستند . نسل اول این ماهواره از GOES-1 تا GOES-7 بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ و نسل دوم این ماهواره ها از ماهواره GEOS-8 به بعد پس از سال ۱۹۹۴ در مدار قرار داده شدند . در نسل دوم ماهواره های GEOS قدرت تفکیک زمانی بهبود چشمگیری یافت .
از کاربردهای این سری ماهواره پایش آب و هوا ، نظارت بر گرد و غبار ، پایش محیط زیست و آتش سوزی جنگل ها است . ماهواره های سری GEOS در محدوده ناحیه مرئی ، مادون قرمز نزدیک ، مادون قرمز طول موج کوتاه و مادون قرمز حرارتی در قدرت تفکیک های بین ۰ .۵ تا ۲ کیلومتر تصویر برداری می نمایند . از سری های آینده ماهواره GEOS می توان به GOES-R , GOES-S , GOES-T , GOES-U  اشاره نمود .

 • سایر ماهواره های سنجش از دور

اطلاعات سایر ماهواره های کاربردی در سنجش از دور که در این مقاله عنوان نشد نیز در ادامه بیان می شود .

نام ماهواره

نام سنجنده محدوده باند ها (µm) توان تفکیک کشور سازنده سال پرتاب
۱

GF-1

(Gaofen-1)

MS-HR (High Resolution Cameras)

MS-WFV (Wide field of view Cameras)

PAN-HR

PAN : 0 .45-0 .90

B1/blue : 0 .45-0 .52

B2/green : 0 .52-0 .59

B3/red : 0 .63-0 .69

B4/NIR : 0 .77-0 .89

PAN : 2 .0 m
MS : 8 m

MS-WFV : 16 m

چین ۲۰۱۳
۲

GF-2

(Gaofen-2)

PAN/MS

PAN : 0 .45-0 .90
B1/blue : 0 .45-0 .52

B2/green : 0 .52-0 .59
B3/red : 0 .63-0 .69
B4/NIR : 0 .77-0 .89

PAN : 0 .8 m

 MS : 3 .2 m

چین ۲۰۱۴
۳

GF-3

(Gaofen-3)

SAR باند C

۱-۵۰۰ m

چین ۲۰۱۶
۴

OrbView-2

 (SeaStar)

SeaWiFS

Violet : 0 .40–۰ .۴۲
Violet-Blue : 0 .43–۰ .۴۵
Blue : 0 .48–۰ .۵۰
Green : 0 .50–۰ .۵۲
Green : 0 .54–۰ .۵۶
Red : 0 .66–۰ .۶۸

NIR : 0 .74–۰ .۷۸
NIR : 0 .84–۰ .۸۸

۱ .۱ km

آمریکا (GeoEye) ۱۹۹۷
۵

OrbView-3

OHRIS

Blue : 0 .45-0 .52

Green : 0 .52-0 .60
Red : 0 .62-0 .69

Near IR : 0 .76-0 .90

PAN : 0 .45-0 .90

PAN : 1 m

MS :4 m

آمریکا (GeoEye) ۲۰۰۳
۶

OrbView-4

OHRIS , OHIS

PAN :

۰ .۴۵-۰ .۹
MS :
۰ .۴۵-۰ .۵۲
۰ .۵۲-۰ .۶۰
۰ .۶۲-۰ .۶۹
۰ .۷۶-۰ .۹۰

Hyperspectral :

۰ .۴۵-۲ .۰

(۲۰۰ channels)

PAN : 1 m

 MS :4 m

Hyper spectral : 8 m for US-gov-approved customers
۲۰ m for others

آمریکا (GeoEye) ۲۰۰۱
۷

TeLEOS-1

PAN

PAN :

۰ .۴۵-۰ .۹

PAN : 1 m سنگاپور ۲۰۱۵
۸

TerraSAR-X

Radar

X-band wavelength :

 ۳۱ mm , frequency 9 .6 GHz

۱-۱۶ m

اتحادیه اروپا ۲۰۰۷
۹ CBERS-1

CBERS-2

WFI

IRMSS

HRCC

PAN

Blue

Green

Red

NIR

SWIR

TIR

۲۰-۲۶۰ m

چین و برزیل ۱۹۹۹

۲۰۰۳

۱۰

CBERS-3

CBERS-4

MUXCam , PanMUX , IRS , WFI , DCS

PAN

Blue

Green

Red

NIR

SWIR

TIR

۵-۶۴ m

چین و برزیل ۲۰۱۳
۱۱

Formosat-1/ROCSAT-1

OCI

۴۴۴ mm
۴۹۰ mm
۵۱۲ mm
۵۵۵ mm
۶۷۰ mm
۸۶۹ mm
۵۵۵ mm

۸۰۰ m

۱۹۹۹
۱۲

FormoSat-2 / ROCSat-2

RSI , ISUAL

PAN : 1 Band

 MS : 4 Band

PAN : 2 m

MS :  ۸ m

تایوان ۲۰۰۴
۱۳ ers-1

RA (Radar Altimeter)

AMI

ATSR-1 (Along-Track Scanning Radiometer)

SAR

Ku band

C band

Microwave Radiometer

۴ channel infrared radiometer

۳۰ m

فرانسه ۱۹۹۱
۱۴

ers-2

AMI , ATSR-2 , RA-1 , SAR , GOME

Ultraviolet and Visible

۳۰ m

فرانسه

۱۹۹۵

۱۵

JERS-1/FUYO-1

SAR (Synthetic Aperture Radar)
OPS (Optical Sensor)

L-band

Green

Red

NIR

SWIR

۱۸ m

ژاپن

۱۹۹۲
۱۶

Hyperion (EO-1)

VNIR :

 (۷۰ channels , 0 .35–۱ .۰۵)

SWIR :

(۱۷۲ channels , 0 .85-2 .57)

۳۰ m

آمریکا ۲۰۰۰
۱۷

پلایدیس

Pleiades-1

Pléiades 1A and Pléiades 1B

HIRI

PAN : 0 .47–۰ .۸۳

Blue : 0 .43–۰ .۵۵

Green : 0 .50–۰ .۶۲

Red : 0 .59–۰ .۷۱

Near-infrared : 0 .74-0 .94

PAN : 0 .5 m

MS :2 m

فرانسه (SPOT) ۲۰۱۱
۱۸

SuperView-1

PAN :

 ۰ .۴۵-۰ .۸۹

MS :

Blue : 0 .45-0 .52

Green : 0 .52-0 .59

Red : 0 .63-0 .69

Near-IR : 0 .77-0 .89

PAN : 0 .5 m

MS : 2 m

چین ۲۰۱۸
۱۹

KOMPSAT-3

KOMPSAT-3A

PAN : 0 .45-0 .90
MS1 (Blue) : 0 .45-0 .52
MS2 (Green) : 0 .52-0 .60
MS3 (Red) : 0 .63-0 .69
MS4 (NIR) : 0 .76-0 .90

MWIR : 0 .33-0 .52

PAN : 0 .55-0 .8 m
MS : 2 .2m
IR : 5 .5 m

کره ۲۰۱۲-۲۰۱۵
۲۰

TripleSat

PAN : 0 .45-0 .65

Blue : 0 .44-0 .51

Green : 0 .51-0 .59

Red : 0 .60-0 .67

NIR : 0 .76-0 .91

PAN : 0 .8 m

MS :3 .2 m

هند ۲۰۱۵
۲۱

MetOp-A

MetOp-B

MetOp-B

MHS

IASI

HIRS

GOME

AVHRR

ASCAT

AMSU-A

۱-۵۰ km

اتحادیه اروپا

۲۰۰۶

۲۰۱۲

۲۰۱۸

۲۲

MOS-1

MOS-1b

MESSER – VITR – MSR

Visible

NIR

SWIR

TIR

۵۰-۹۰۰ m

ژاپن ۱۹۸۷

مقایسه قدرت تفکیک مکانی ، قدرت تفکیک زمانی ، قدرت تفکیک طیفی و قدرت تفکیک رادیومتریک در ماهواره های مختلف سنجش از دور

مقایسه قدرت تفکیک مکانی ، قدرت تفکیک زمانی ، قدرت تفکیک طیفی و قدرت تفکیک رادیومتریک در ماهواره های مختلف سنجش از دور

دیدگاهتان را بنویسید