معرفی ابزار مشاهده آنلاین تراز آب دریاها در آسیای مرکزی

تراز آب دریاها

برای مشاهده آنلاین تراز آب دریاها می توانید در سامانه آنلاین Sensor Data Storage System به آدرس http://sdss.caiag.kg/sdss وضعیت تراز منابع آبی بزرگ آسیای مرکزی را بصورت آنلاین مشاهده نمایید.
این سامانه در راستای پروژه ای به نام (Water in Central Asia (CAWA که هدف آن مدیریت تراز آب دریاها و منابع آب در کشور های آسیای مرکزی است با مشارکت مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، مرکز هوا فضای آلمان و چندین دانشگاه در آلمان و کشورهای آسیای مرکزی توسعه داده شده است. هدف از این سامانه پایش مداوم و آنلاین سطح و ارتفاع آب دریاچه ها و تالاب ها است که یکی از ابزار های مهم مدیریت منابع آب به منظور بررسی تاثیر تنش‌های جوی و فعالیت‌های بشری می باشد. داده های این سامانه توسط مشاهدات ماهواره ای جمع آوری و در دسترس قرار داده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید