برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با معلوم بودن ژیزمان امتدادها

۳۰,۰۰۰ تومان

در این برنامه با دریافت مختصات نقاط معلوم A و B و ژیزمان امتدادهای AM و BM مختصات نقطه مجهول M  در تقاطع محاسبه و نمایش داده می شود.

برنامه متلب حل تقاطع در نقشه برداری با معلوم بودن ژیزمان امتدادها
برنامه متلب تقاطع در نقشه برداری با معلوم بودن ژیزمان امتدادها

۳۰,۰۰۰ تومان